Askøy Sportsdykkerklubb

Kom og dykk med oss!

Velkommen til Askøy Sportsdykkerklubb. Vi ønsker å fremme et aktivt og sikkert dykkemiljø på Askøy. Klubben ble stiftet 01. januar 1979, og er tilknyttet Norges Dykkeforbund (NDF). 

Årsmøte i Askøy Sportsdykkerklubb

Det innkalles til årsmøte i Askøy Sportsdykkerklubb – på klubbhuset.

Onsdag - 26. mars 2014 – kl. 1900.

 

Årsmøte skal behandle:

1.  Godkjenne innkalling til årsmøte.

2.  Velge dirigent

3.  Velge referent

4.  Behandle årsmelding

5.  Behandle revidert regnskap

6.  Behandle innkomne forslag

7.  Fastsette kontingent

8.  Vedta klubbens budsjett

9.  Bestemme klubbens organisasjon

10. Valg 

 

Forslag fra medlemmer må være levert til styret  innen 18/3-2014. (styret@askoysportsdykk.no)

Fullstendig saksliste vil bli tilgjengelig fra 19/3-2014

Godkjent regnskap for 2013 samt budsjett for 2014 vil bli fremlagt på årsmøte.

Mvh Styret